Projekt processer

Der findes en mængde procesområder i alle virksomheder, fra administrative over salg og udvikling til produktion og levering.

Det er vores erfaring, at forudsætningen for et succesfuldt projekt er etablering af velfungerende processer. Map-Tech kan bistå med erfaring fra implementering og anvendelse af projekt processer. På den baggrund kan vi sammen med jer opbygge de processer, netop I har brug for.

Det er ofte muligt at identificere hvilke processer, der ikke virker i en virksomhed, blot ved at se på hvilke dagligdags problemer der er. Disse problemer er ofte symptomer på en proces der er forkert eller ikke følges, men de bliver ofte begrundet med helt andre årsager. I Map-Techs arbejde med processer ser vi på de grundlæggende årsager til problemerne, vi søger efter root cause, og sammen får vi lavet og indkørt processer, der imødegår disse problemer

Fordele ved at have velfungerende processer​

 • Reduceret daglig ledelse, fokus på de 20% der kræver særlig indsats
 • Sikrere planlægning, forudsigelighed
 • Reduceret usikkerhed for medarbejdere, ”ved hvad der forventes”
 • Nemmere regulering i ressourcer
 • Grundlag for forbedringer

Symptomer på at processerne ikke virker optimalt​

 • Mange ”små” beslutninger hele tiden, ”rygdækning”
 • Hyppige retningsskift og skiftende meldinger,”ugen mål”
 • Uforudsigelighed i planlægning og resultat, ”overraskelser”
 • Erfarings afhængighed, ”nøglepersoner”
 • Sub optimering uden konsekvens vurdering,”det må de løse”


Fordele ved gode processer, standarder og skabeloner til støtte ved
planlægning, gennemførsel og levering af projekter.​

 • Forudsigelig plan
 • Styret omkostnings udvikling
 • Levering til tiden

Symptomer på at processerne ikke virker optimalt​

 • For sen eller drypvis levering
 • Overraskelser i omkostninger eller pris
 • Om – eller overarbejde
 • Mangelfuld levering eller dokumentation, f.eks. til opdateringer eller service


Formålet med processerne er at sikre, at opgaverne i virksomheden bliver løst effektivt. For at en proces medfører et effektivt resultat, må den omfatte det nødvendige arbejde, være kendt af alle og blive fulgt. På baggrund af sådanne processer vil man kunne opnå et forudsigeligt resultat, og ydermere vil man kunne arbejde med løbende forbedring af processerne.

For at en proces kan bidrage positivt, er det nødvendigt at vide hvad processen skal, hvad er indholdet og hvordan skal det laves. Det er nødvendigt at processen er tilgængelig og ikke mindst forståelig for de personer der skal anvende den. Og sidst, men absolut ikke mindst, skal der være en kultur i virksomheden som gør, at medarbejderne loyalt følger processen.​

Map-Tech ApS

CVR: 30915828

E-mail: info@map-tech.dk

Tlf.: (+45) 30 66 46 54

HI Park 399, 7400 Herning