Ledelsessystem

Ledelses systemer er de politikker, procedurer og instruktioner en virksomhed, uanset størrelse og arbejdsområde, bruger til at beskrive forretningen og afviklingen af opgaver.

MaP-Tech hjælper med at få beskrevet et praktisk anvendeligt ledelsessystem, eller dele af det, der skal sikre at arbejdet ledes og gennemføres effektivt, fleksibelt og med reduceret risiko for fejl. Vi gennemfører strukturerede analyser og identificerer forbedringspunkter med fokus på det der skaber værdi for virksomheden og virksomhedens kunder. Vi tager udgangspunkt i Lean metoder for at opnå større konkurrenceevne og øget kundetilfredshed.

MaP-Tech arbejder med ledelsessystemer indenfor 3 områder der kan gennemgås hver for sig, men bør behandles i fællesskab:​

  • Ledelsesprocesområdet der udtrykker hvordan virksomhedens idegrundlag, strategi- og forretningsplaner bringes i anvendelse og sikrer at virksomhedens ydelser bringes i anvendelse til at opfylde kundens behov.
  • Primære procesområder er de hovedveje i virksomheden der udgør værdikæden fra ordre over konstruktion og fremstilling til levering og service.
  • Sekundære processer der understøtter værdikæden, så forarbejdning og leverance sker til kundens tilfredshed.

​Vi udarbejder og igangsætter processer, med dokumentation, instruktioner, skabeloner, støtte værktøjer og træning af medarbejdere.​

Map-Tech ApS

CVR: 30915828

E-mail: info@map-tech.dk

Tlf.: (+45) 30 66 46 54

HI Park 399, 7400 Herning